Акупресурата како помош на медицинската терапија Печати

Иако акупресурата не може да ја замени медицинската терапија, сепак, таа е нејзино извонредно надополнување. Таа е една од наједноставните начини да се овозможи и постигне равнотежа и душевна хармонија. Акупресурата може да им помогне на болните со карцином, намалувајќи го интензитетот на хроничната болка, но и со отстранување на стресот, вознемиреноста, депресијата, и пореметувањата во спиењето, кои настануваат како резултат на постоењето на тешката болест.

Акупресурата посебно помага во контролата на стресот, кој се јавува кога јаките емоции не се изразуваат слободно. Тогаш доаѓа до напнатост која се таложи во мускулите. Акупресурата помага за повторно воспоставување на емотивна равнотежа со ослободување на насобраната напнатост, која ја предизвикале јаките емоции.