Коскени саркоми Печати

Остеосарком

Јуингов (Ewing) сарком

Хондросарком

Малиген фиброзен хистиоцитом (МФХ)

 


Што е остеопороза?

Лесната кршливост на коските е предизвикана, најчесто, од остеопорозата.

Остеопорозата е метаболно заболување на коскениот систем, чија основна карактеристика е намалување на коскената маса по единица волумен и структурни нарушувања во самото коскено ткиво. Тоа доведува до постепено намалување на еластичноста на коските и до појава на скршеници, посебно во пределот на бутот и зглобовите. Овие скршеници се јавуваат и при мал физички напор или повреда.

Во потешките форми на остеопороза може да дојде и до искривување на 'рбетот.

Повеќе...