Грозјето ги раствора кристалите на мочната киселина и ги намалува симптомите на гихтот Печати

Кога крвта и урината ќе станат благо алкални, киселинските отпадоци полесено се елиминираат, што резултира со намалување на нападите на ревматоидниот артрит и болните симптоми на гихтот. Кристалите на мочната киселина, формирани како резултат на намалената работа на бубрезите, се раствараат во алкалната (базната) урина, и се отстрануват од крвта. Со што се спречува нивното таложење во зглобовите на болниот.

Ако не сакате класични лекови, нека грозјето ви се најде секогаш при рака за да ви помогне да ги намалите и болните симптоми од гихтот. Грозјето е богато со витамини А и Ц и со други антиоксиданси