• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Машки полов орган (пенис)
• реклама •{dybanners}5{/dybanners}

Пенисот е машки полов орган чија функција е спроведување на спермата и урината и нивна ејакулација, односно екскреција надвор од организмот. Тој е сместен над тестисите, а под карличната симфиза. Кај малите деца пенисот не е развиен и со тек на време се зголемува, а потполно се оформува во текот на пубертотот. Просечната големина на машкиот полов орган, кај возрасен маж, во мирување е од 6 до 10 см, но максималната растегливост е различна и индивидуална кај секој маж. Така на пример, за белата раса, просечната големина на пенисот во ерекција изнесува од 9 до 19 см, односно просечната растегливост е 14, 5 см, промер 4см, а опсегот на коренот на пенисот 12 см.

Пенисот се состои од два дела: тело (corpus penis) и глава на пенисот (glans penis).

повеќе

 

 

Рак на пенис

Ракот на главата на пенисот е редок тумор и се јавува во околу 1% од малигните тумори кај мажите, а учествува со 2%- 5% од сите урогенитални тумори кај мажите. Сепак кај мажите во Јужна Америка, Азија и Африка е релативно чест (10%-20%). Обично се јавува кај мажи во понапредната возраст, по 65 та година. Најчесто патохистолошки тоа е тумор на плочестите клетки на главата на пенисот. Најголем број на карциномите на пенисот имаат егзофитичен и улцерозен изглед. Приметено е дека кај мажи кои се обрежани, ракот на пенисот никогаш не се јавува. Се смета дека смегмата која се насобира при постоечка фимоза доведува до постојана иритација и воспаление, кое со тек на време доведува до развој на карцином.

повеќе

 

 


Причини и ризик фактори

На карциномот можат да му претходат одредени промени како што се: псеудоепителијални кератози, баланитис, баланитис ксеротика облитеранс, кондиломи и др.

Превенција и скрининг

Како скрининг за карциномот на пенисот како и за негова рана дијагноза многу е важен самопрегледот на пенисот.

Симптоми и знаци

Најчест симптом на карциномот на пенисот е појава на безболна раничка на главата на пенисот која не зараснува.

Дијагностички постапки

Дијагнозата се поставува врз основа на физикален преглед од страна на уролог.

Третмански опции

За да се спроведе адекватен третман на карциномот на пенисот потребно е да се одреди стадиумот на болеста...

Терапија по стадиуми

Локална ексцизија со циркумпцизија е терапија на избор кај лезиите што се ограничени на кожата.

Следење по третман

Карциномот на пенисот, како и впрочем и кај сите други карциноми кај човекот, бара доживотно следење (follow-up).

Клинички студии

Статистика

Литература


Фимоза (phimosis)

Фимозата е состојба кога препуциумот не може да се повлече преку глансот на пенисот. Се јавува поради стеснување на препуциумот на пенисот. Таа може да биде нормален стадиум во развојот на...

  Повеќе...

Парафимоза
(paraphimosis)

Парафимозата настанува кога кожата на врвот на пенисот (препуциум) не може да се врати преку глансот на пенисот и препуциумот останува повлечен во коронарниот сулкус, позади...

  Повеќе...

Баланопостит (balanopostitis)

Баланит (balanitis) е воспаление на главата (glans) на пенисот, а постит (postitis) е воспаление на внатрешниот дел на кожниот набор (prepucium), кој ја штити главата на пенисот...

  Повеќе...

Хипоспадија
(hypospadia)

Хипоспадијата е една од најчестите вродени аномалии. Според некои статистики се сретнува во однос 1:300. Најчесто се дијагностицира на раѓање, но ако е од полесен степен може и подоцна...

  Повеќе...