• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Живеј здраво, храни се правилно!
Самопрегледот на кожата – клучен за рано откривање на рак на кожа Печати

Точната причина за појава на ракот на кожата не е позната, но се докажани некои фактори на ризик, кои ја зголемуваат можноста за појава на ова малигно заболување. Лицата кои имаат еден или повеќе фактори на ризик имаат поголеми шанси за развој на кожен карцином. Фактори на ризик за настанување на кожен карцином.

Повеќе...
 
Прекумерна изложеност на сонце - ризик за кожен рак Печати

Се смета дека изложувањето на сончевите зраци и на другите извори на ултравиолетово зрачење е најголем фактор на ризик за настанување на кожниот карцином.

Преку 90% од случаите на рак на кожата се јавува на површини кои се редовно изложени на сончевите зраци или на други извори на ултравиолетово зрачење. Немаланомскиот рак на кожата (базоцелуларниот и планоцелуларниот карцином) обично се јавува на површините на кожата кои се често изложени на сонце, додека пак меланомот најчесто се јавува на кожата на грбот кај мажите, и на кожата на нозете кај жените.

Повеќе...
 
Вакцинирање против одредени вирусни инфекции кои предизвикуваат рак Печати

Одредени видови на рак се јавуваат како последица на одредени вирусни инфекции.

Инфекцијата со HPV вирусот се смета како главен фактор на ризик за развој на карцином на грлото на матката.

HPV е изолиран во 99.7% од сите цервикални карциноми. Се смета дека овој вирус трансформирајќи ги клеточните протеини кои се енкодирани со вирусните гени Е6 и Е7 можат да ги блокираат продуктите на тумор-супресорните гени p53 i pRb во клетката и на тој начин да доведат до нејзина неконтролирана, абнормална делба.

Повеќе...
 
Здрави животни навики Печати

Престанок на пушење

Пушењето е главен фактор на ризик за настанување на ракот на белите дробови, на ракот на усната шуплина, на грлото, на голтникот, на мочниот меур и на многу други карциноми.

Пушењето е главен фактор на ризик за настанување на белодробен карцином. Околу 90% од белодробните карциноми кај мажите и околу 83% кај жените, се оценети дека се предизвикани од тутуновиот дим, било да е тој внесен активно, преку пушење или пасивно, преку престојување во простории каде се пуши (пасивни пушачи).

Повеќе...
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следно > Крај >>

Прочитајте и: