• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size
Видови на тумори
Тумори во детска возраст

Малигните тумори во детската возраст се ретки. Тие претставуваат 1% од сите малигни неоплазми кај човекот.

Малигните тумори во детската возраст се разликуваат од оние кај возрасните по тоа што се брзорастечки и агресивни тумори, но подобро реагираат на стандардните терапии, посебно на хемотерапијата.

Малигни тумори во детската возраст се:

 • леукемии - 30%,
 • мозочни тумори - 18%,
 • лимфоми - 14%,
 • нефробластом - 9%,
 • невробластом - 6%,
 • рабдомиосарком - 5%,
 • коскени тумори - 5%,
 • ретинобластом - 2%,
 • карцином на црн дроб - 1%,
 • други малигноми – 11%.