• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Новости од областа на канцерот
Терапија на одржување со Тарцева (ерлотиниб) после прволиниски третман на неситноклеточен белодробен карцином

Пронаоѓањето и употребата на новите лекови за третман на белодробен карцином доведоа до менување на пристапот во лекувањето на неситноклеточниот белодробен карцином, и поместување на границите на ефикасност во третманот.

Комерцијална објава © 2010

Со досегашниот тераписки пристап, после прва линија на хемотерапија (4-6 циклуси на платински базирани дублети во комбинација со Авастин - бевацизумаб), пациентите се оставаа на период на следење, т.н. „watch and wait“ без активна терапија, се до следното влошување на нивната состојба, односно прогресија на болеста. Овој пристап се должеше на фактот дека продолженото давање на хемотерапија не дава никакви дополнителни резултати во лекувањето, а само ја зголемува кумулативната токсичност. Пациентите се истоштени од повеќето циклуси на хемотерапија и едноставно не се во кондиција да го продолжат лекувањето.

Повеќе...
 
Ерлотиниб – нова надеж за болните со неситноклеточен белодробен карцином

Ерлотиниб е индициран за третман на пациенти со локално напреднат или метастатски неситноклеточен карцином на белите дробови (NSCLC), после неуспех на барем еден претходен хемотераписки режим.

Повеќе...
 
Лекот Lapatinib (Tykerb) одобрен од FDA за третман на напреднат рак на дојка

Лекарите во САД велат дека новиот, сеуште експериментален лек, се покажал ефикасен во запирањето на напреднатиот рак на дојката кај жените кои не дале одговор на претходно применетата терапија или станале отпорни на веќе спроведената терапија, како и кај оние пациентки кај кои ракот повторно се јавил, и покрај лекувањето.

Повеќе...
 
Биолошка терапија со Lapatinib (Tykerb) за напреднат HER2 позитивен рак на дојка

Lapatinib е нов лек кој во Европа е лансиран во јуни 2008 година, а попознат е под бренд името Tykerb. Lapatinib може да се користи во комбинација со цитостатикот Xeloda, за напреднат HER2 позитивен рак на дојка, во случаите кога другите терапии не дале позитивен одговор.

Повеќе...
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 Следно > Крај >>