• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Новости од областа на канцерот
FDA го одобри Denosumab за третман на коскените метастази

Denosumab посупериорен во одложувањето на времето до првите коскени компликации кај пациенти со хормонски резистентен рак на простата.

Повеќе...
 
Бевацизумаб одобрен од Европската Комисија (European Union) за третман на напреднат рак на јајчник

Лекот Бевацизумаб е одобрен од страна на Европската Комисија (European Union) за третман на ракот на јајчникот. Бевацизумаб во комбинација со стандардната хемотерапија (carboplatin и paclitaxel) е иднициран како третман од прва линија, по реализираниот оперативен третман, кај пациентките со напреднат рак на јајчник.

Повеќе...
 
FDA гo одобрила Cabazitaxel за метастатски хормонски независен рак на простата

NEW YORK - 17. јуни 2010 - US Food and Drug Administration (FDA) ги одобрила cabazitaxel инекциите во комбинација со prednizon за лекување на пациенти со напреднат хормонски независен рак на простата, кои претходно биле лекувани со docetaxel – базирана терапија.

Повеќе...
 

Pazopanib: Нов потентен и селективен тирозин киназа инхибитор за прва линија терапија на пациенти со напреднат рак на бубрег

PAZOPANIB е таргетирана канцер терапија. Делува на начин што ги блокира специфичните протеини кои се причина за раст и метастазирање на туморот (протеин кинази). Pazopanib е мулти тирозин киназа ихибитор на VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3, PDGFR-α и –β, FGFR -1 и -3, Kit, Itk, Lck и c-Fms.[1] Ефикасно и селективно ги инхибира клучните киназа рецептори поврзани со ангиогенезата и пролиферацијата на туморските клетки. Има висока потентност да го инхибира VEGFR-2, примарниот медијатор на VEGF-индуцираната ангиогенеза.[2,3] Минимално ги инхибира другите кинази вклучувајќи Flt-32, кој е клучен регулатор на пролиферацијата и диференцијацијата на хематопоетските прогениторски клетки.[4]

Комерцијална објава © 2010

Повеќе...
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 Следно > Крај >>