• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Ординација
Дознајте се за хепатитот Ц познат и под името „тивка епидемија“ - Превенција Печати
Индекс на артикл
Дознајте се за хепатитот Ц познат и под името „тивка епидемија“
Како хепатитот Ц делува на црниот дроб?
Како се добива хепатит Ц?
Превенција
Сите страници

Превенција

Како превенција на хепатитот Ц е практикување на безбеден секс, со правилна употреба на кондоми. Тоа го минимизира ризикот од инфекција преку сексуален однос.

Никогаш немојте да користите заеднички игли или прибор за инјектирање. За намалување на ризикот од инфекција преку инфицирана крв неопходно е користење на игли и шприцеви за еднократна употреба или доколку тоа не е можно потребна е нивна правилна стерилизација. Ова се однесува на секоја опрема со која поради било која причина се нарушува интакноста на кожата (бушење уши, тетовирање, акупунктурни игли, инравенска употреба на дрога и др.).

Треба да се внимава, на пример, ако некој крвари или при исфрлање на медицинскиот отпад (игли).

ХИВ и Хепатит Ц

Едно од четири лица со ХИВ има хепатит Ц. Истовременото постоење на двете инфекции е доста често, бидејќи и двата вируса се пренесуваат на сличен начин: преку контакт со заразена крв.

За разлика од ХИВ вируот, вирусот на хепатитот Ц ретко се пренесува по сексуален пат.

Истовремената инфекција со ХИВ вирусот и вирусот на хепатитот Ц е честа кај:

  • лицата кои се заразуваат преку игли за дрогирање,
  • лицата со хемофилија, кои примале концентрати за згрутчување на крвта (пред 1987 година).