• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Дознајте се за Хепатитот Б (воспаление на црниот дроб) Печати
Индекс на артикл
Дознајте се за Хепатитот Б (воспаление на црниот дроб)
Симптоми
Начини на пренесување, тестови, лекување и превенција
Сите страници

Вирусите на хепатит А, хепатит Б и хепатит Ц се различни вируси, кои се пренесуваат по различни патишта. Луѓето може да се вакцинираат против вирусот на хепатитот А и хепатитот Б, но не постои вакцина за хепатит Ц. Можно е едно лице да има повеќе од еден хепатит вирус вo исто време.

Хепатит Б

Хепатитот Б е сериозно заразно заболување, кое може да доведе до тешки оштетувања на црниот дроб и развој на цироза и рак на црниот дроб. Предизвикано е од вирусот на хепатит Б. Вирусот на хепатитот Б се пренесува преку заразената крв и телесните течности. Ваквото ширење е можно преку директен контакт со заразена крв.

Хепатитот Б се пренесува слично како и СИДА-та, преку сексуален однос, со користење ист прибор при интравенозно земање дрога, при директен контакт со заразена крв или телесна течност од заразена личност, и при пораѓање, од мајката на новороденчето.

Хепатитот Б не се пренесува преку вода, храна или облека.

Кога вирусот навлегува во крвта на човекот, тој преку неа доаѓа до црниот дроб, кој е негова главна и примарна мета.

Хепатитот Б предизвикува симптоми слични на симптомите на грипот, а тоа се: зголемена телесна температура, треска, мачнина, гадење, замор, општа слабост, темна боја на мочката и жолта боја на кожата и белките на очите. Сите деца кои се изложени на опасност да се разболат од жолтица – хепатит Б, треба да бидат заштитени од оваа болест. Во крајни случаи, хепатитот Б може да го уништи црниот дроб и да предизвика смрт.

Од друга страна пак, многу луѓе можат да бидат заразени од вирусот и да го „носат“ во себе долго време, па дури и цел живот, а без да се свесни за тоа.

Тоа што не постојат симптоми и знаци на инфекцијата со хепатит Б кај некои луѓе, не значи дека таа и не постои. Вирусот е присутен во организмот и тој предизвикува оштетување на црниот дроб, кое со тек на време доведува до развој на цироза, а цирозата, пак, е еден од факторите на ризик за настанување на ракот на црниот дроб. Според тоа, како фактор на ризик за настанување на примарниот рак на црниот дроб е и инфекцијата со вирусот на хепатитот Б.

Значајно е и тоа што ова е заразно заболување, а тоа значи дека лесно може да се пренесе од болен на здрав човек. Луѓето кои се носители на вирусот на хепатитот Б може да заразат други здрави луѓе, иако самите не знаат дека се носители на вирусот.

Причинител

Причинител на хепатитот Б е вирус присутен во крвта и другите телесни течности на инфицираното лице.

Вирусот се шири преку крвта и телесните течности кои содржат крв. Ваквото ширење е можно преку директен контакт со заразена крв. Хепатитот Б се пренесува слично како и СИДА-та, преку сексуален однос, со користење ист прибор при интравенозно земање дрога, при директен контакт со заразена крв или телесна течност од заразена личност, и при пораѓање, од мајката на новороденчето.

Хепатитот Б не се пренесува преку вода, храна или облека.

Вирусот на хепатитот Б е стопати позаразен од ХИВ вирусот. Сепак хепатитот Б може да се превенира со сигурна и ефективна вакцина. За луѓето кои веќе се хронични носители на ХБВ, вакцината не е делотворна.