• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Етиологија и предиспозиции на тумори на мозокот Печати

Етиологија

Етиологијата на туморите на мозокот како и на другите тумори не е непозната. Во ретки случаи некои тумори се дијагностицирани кај новороденчиња (медулобластом, ретинобластом). Некои, пак, како неврофиброматозата и Lindan синдромот се пронајдени кај повеќе членови на исто семејство.

Во поретки случаеви медулобластомот се јавува кај идентични близнаци.

Предиспозиции за тумори на ЦНС

Повеќето тумори на ЦНС се јавуваат спорадично. Во ретки случаеви тие може да бидат дел од познат наследен канцероген синдром. Постојат и такви случаи (иако доста ретко) каде неколку членови од една фамилија развиваат тумор на мозокот, кој се наследува автозомно доминантно.