• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Што е остеопороза - Симптоми Печати
Индекс на артикл
Што е остеопороза
Епидемиологија на остеопорозата
Фактори на ризик
Симптоми
Дијагноза на остеопороза
Превенција
Препораки
Сите страници

Симптоми

Остеопорозата често е нарекувана „тивка болест“ бидејќи губењето на коскена маса се случува без никакви симптоми. Луѓето најчесто не знаат дека имаат остеопороза се додека нивните коски не станат толку слаби да при движење или изненаден мал пад не се скршат.

Најчесто се јавуваат скршеници на колкот и колапс на телото на прешленот од `рбетниот столб.

Скршеницата на коската се јавува како последица на слаби механички удари, па дури може да се јави и при нагло движење. Ова е пропратено со чувство на јака коскена болка, поради која и пациентите се јавуваат на лекар.

Бидејќи фрактурите предизвикани од остеопорозата се јавуват кај постари лица, кои имаат намалена способност за стварање на ново коскено ткиво, тие потешко зараснуваат. Пациентите се принудени да лежат во постела долго време. Често кај пациентите, било поради возраста или пропратните хронички заболувања, неможе да се изврши хируршки зафат кој ќе ја санира фрактурата.

Поради долготрајното лежење во постела кај пациентите често доаѓа до развој на хипостатска пневмонија и до појава на венска тромбоза.

Често овие компликации се и главни причини за смрт кај пациентите со остеопоротични фрактури.