• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Истражување

Идентификувани гени поврзани со рак на тестис

Ракот на тестисот е ретка болест и претставува само 2% од сите карциноми кои се јавуваат кај мажите. Но, тој е чест тумор кај...

Болести на простата - Рак

За болестите на простатата кај нас многу малку се знае. Единствен начин да се бориме против нив...
Компјутерска томографија (КТ – скен) - Како изгледа уредот за компјутреска томографија? PDF Печати
Индекс на артикл
Компјутерска томографија (КТ – скен)
Кога е потребно да се направи КТ скен?
Дали е потребна посебна подготовка пред КТ скенирање?
Како изгледа уредот за компјутреска томографија?
Како се изведува прегледот на КТ уредот?
Дали е КТ скенот безбеден?
Планирање на 3Д конформалната радиотерапија со помош на КТ симулатор
Сите страници

Како изгледа уредот за компјутреска томографија?

КТ е голема машина со облик на коцка, која има дупката во средина. Пациентот лежи на кревет кој може да се движи горе или долу и кој се движи во центарот на дупката при прегледот. Во машината е вградена рентгенска цевка која ротира околу телото на пациентот и дава слики од различни агли на телото. Иако радиолошкиот технолог може да му зборува и да го гледа пациентот во текот на прегледот, пациентот лежи сам во просторијата во која е КТ апаратот.

Во многу нешта КТ е сличен како и останатите рентген снимања. Многу мали, контролирани количини на рентген зрачење поминува низ телото и различни ткива апсорбираат различни количини од зрачењето. Кај обичните рентген снимања, сликата од рентген се добива кога специјален филм е изложен на рентген зраци. Кај КТ овој филм е заменет со низа на детектори кои го мерат рентген профилот на различни ткива.

Во КТ скенерот рентген цевката ротира а на спротивната страна се наоѓаат детекторите. Секогаш кога рентген цевката ќе направи свртување од 360 степени, рентген зраците поминуваат низ одреден дел од телото и се добива тенок пресек на телото (пресекот обично изнесува неколку милиметри и во текот на прегледот се прават голем број на вакви пресеци, надолжни или напречни на различни нивоа од делот од телотот кој се испитува).

За време на секоја поединечна ротација детекторот снима околу 1000 слики кои потоа се обработуваат од компјутерски до добивање на дво и тро-димензионални слики. За управување на целиот систем на КТ се користат компјутери и посебни софтверски програми. 

Тестис

Преглед на тестиси како превентива во навремено откривање на ракот на тестис.
[Преземено од YouTube]

Превенција и скрининг - рак на тестис

За раното откривање на болеста многу е важна едукацијата на младата машка популација. Тие треба да се информираат за раните симптоми и знаци на болеста, за значењето на самопрегледот... 


Рани знаци и симптоми

Многу е важно да машкото точно ја познава големината и обликот на своите тестиси, за да може да ги примети промените. Најчест симптом на карциномот на тестисот е присуство на мала, безболна тврдина... 

Простата

Рак на простатата, раскажува д-р Реј од клиниката за третман на ракот на простата - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Што е простата?

Простатата е орган со жлездесто-мускулна структура, чиј алкален секрет влегува во составот на семената течност (сперма)... 


Третман на карциномот на простатата

За одредување на најадекватна тераписка опција за одреден пациент, се разгледуваат многу фактори... 

Дебело црево

Настанување и ширење на ракот на дебелото црево - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Следење на болните со карцином на дебелото црево

Карциномот на дебелото црево бара доживотно следење (follow-up)... 


Дијагноза кај карцином на дебелото црево

Дијагнозата се поставува со внимателно земена анамнеза, физикален преглед по системи... 

Кожа

Настанување и типови на ракот на кожата - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Рак на кожа

Меланомот претставува малигно буење на меланоцитите, клетки кои го произведуваат пигментот на кожата. Тоа е најмалигни облик на кожен карцином и е најчеста причина за смрт од кожен карцином... 


Симптоми и знаци

Најчесто карциномот започнува како мала, сјајна папула која бавно и постепено се зголемува и по неколку месеци се појавува сјаен, бисерен раб со назначени проширени крвни садови... 

Дојка

Радиотераписки третман кај рак на дојка. Радиотерапијата ја одредува лекар специјалист (радиотерапевт и онколог).
[Преземено од YouTube]

Ширење на ракот на дојката

Ракот на дојката е системско заболување, дисеминиран процес, кој, уште од најраните фази на својот развој, е склон кон метастазирање... 


Симптоми и знаци за појава на рак на дојката

Ракот на дојката во својот почетен, ран стадиум е обично асимптоматски...