• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Компјутерска томографија (КТ – скен) PDF Печати
Индекс на артикл
Компјутерска томографија (КТ – скен)
Кога е потребно да се направи КТ скен?
Дали е потребна посебна подготовка пред КТ скенирање?
Како изгледа уредот за компјутреска томографија?
Како се изведува прегледот на КТ уредот?
Дали е КТ скенот безбеден?
Планирање на 3Д конформалната радиотерапија со помош на КТ симулатор
Сите страници

Компјутерската томографија (КТ) користи посебна опрема со рендген зраци за добивање на слики од телото од различни агли. Податоците се анализираат и се обработуваат со помош на компјутер. Така се добиваат дигитални слики кои прикажуваат пресеци на телото низ органите и ткивата. На тој начин се овозможува тродимензионален детален приказ на надолжни и на напречни пресеци на сите ткива и органи.

КТ е најпрецизна дијагностичка метода.

КТ скенот е посебно корисен бидејќи прикажува повеќе различни типови на ткива- бели дробови, коскено ткиво, меко ткиво (мускули и сврзно ткиво) и крвни садови и тоа со голема јасност. КТ бара посебни просторни услови и посебно обучен кадар(радиолошки технолози и лекари – радиолози) и се изведува во дијагностички или клинички медицински центри.

Со помош на КТ скенот многу полесно се дијагностицираат разни заболувања како: карциномите, кардиоваскуларните болести, инфективните болести, повредите и болестите на мускулно-скелетниот систем.

КТ дава морфолошки изглед на туморот, овозможува да се измери неговата големина, да се утврди прецизната локализација на туморот како и неговата проширеност во околните ткива и структури.

КТ се користи, покрај за дијагноза, и за планирање и за соодветно администрирање на радиотерапијата, за што се користи т.н. КТ симулатор.

КТ се користи за прецизно водење на биопсијата и на другите минимално инвазивни процедури, како и за планирање на хируршкиот третман и за утврдување на операбилноста на туморот.

Оваа дијагностичка процедура е безболна и не дава несакани ефекти.