• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Следење по третман Печати

Следењето на пациентите со врши со физикален преглед, кој се изведува еднаш месечно во текот на првата година по завршувањето на лекувањето, а потоа на два месеца во текот на втората година и понатаму на секои три месеци.

Индиректна ларингоскопија се изведува на секои три месеци, а рендгенграфија на белите дробови се прави на секои шест месеци, во првите две години по завршување на лекувањето, а потоа еднаш годишно.

Директна ларингоскопија со евентуална биопсија од сомнителната лезија во гркланот се прави при постоење на симптоми за присутен локален рецидив.