• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Симптоми и знаци Печати

Симптомите и знаците на болеста се исти како и кај другите коскени саркоми. Симптомите зависат од локализацијата на примарниот тумор и неговата локална проширеност. Симптомите многу варираат од пациент до пациент.

Постојат два доминантни симптоми кај хондросаркомот. Тоа се: болката и отокот на зафатената регија.

Болката обично се јавува прва т.е. му претходи на отокот со недели, па дури и месеци. Болката во почетокот е послаба и се јавува повремено. Во почетокот таа може да биде ублажена со аналетици, но сепак целосно не изчезнува. Со тек на време болката станува се посилна и постојана и може да биде присутна со години. Карактеристично својство е интензивирањето на болката во текот на ноќта. Ова е посебно важен податок за поставување на рана дијагноза.

Секоја болка во пределот на коската, која долго трае и кога не поминува, туку напротив со тек на време сè повеќе се појачува и станува постојана, треба да биде доволна причина за да се отиде на лекарски преглед.

Отокот се јавува после неколку недели, па дури и месеци по појавата на болката. Отокот тешко веднаш се приметува поради присуството на меки ткива околу коската, како и на поткожно масно ткиво. Присутниот оток е алармантен знак, поради кој повеќето пациенти се јавуваат на лекар.