• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Следење по третман Печати

Пациентите се следат на секои 3 месеци со анамнеза и физикален преглед.

МРИ на местото на ресекција на примарниот тумор се препорачува да се направи два пати годишно во првите 2-3 години, а потоа еднаш годишно. Кај пациенти со тумори со висок степен на малигнитет, рендгенографија на бели дробови се препорачувана секои 3-4 месеци во првите 2-3 години, двапати годишно до 5 години, а потоа еднаш годишно.