• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Новости од областа на канцерот
FDA го одобри Denosumab за третман на коскените метастази

Denosumab посупериорен во одложувањето на времето до првите коскени компликации кај пациенти со хормонски резистентен рак на простата.

FDA (Американската агенција за храна и лекови), која неодамна ја одобри поткожната администрација на лекот denosumab (Prolia – Amgen) за третман на постменопаузалната остеопороза, сега го одобри истиот лек, со различно бренд име (Xgeva – Amgen) и дозирање, за превенција на коскени компликации (патолошки фрактури, компресија на `рбетниот мозок или зрачење на коската) кај пациенти со коскени метастази од солидните тумори.

Denosumab е целосно човечки анти-RANK ligand антитело кое го спречува формирањето, активацијата и опстанокот на остеокластите. Остеокластите се клетки кои ја разградуваат коската, доведувајќи до ресорпција на коскената маса и ослабување на коската.

Била спроведена проспективна, рандомизирана, двојно слепа студија во која учествувале 1901 пациенти со коскени метастази од хормонски резистентен рак на простата. Пациентите биле поделени во две групи. Едната група примала denosumab 120 mg аплициран поткожно на секои 4 недели, додека другата група примала интравенски бисфосфонат - золедронска киселина 4 mg (Zometa) на секои 4 недели.

Резултатите од студијата покажале дека Denosumab го одложува времето до првата скелетна компликација за 3.6 месеци (20.7 наспроти 17.1 месеци). Кај 1776 пациенти со коскени метастази од солидните тумори или од мултипли миелом, средното време до првата скелетна компликација било 20.6 месеци кај пациентите третирани со denosumab и 16.3 месеци кај пациентите третирани со бисфосфонатот золедронска киселина.

Denosumab значително е посупериорен од золедронската киселина во продолжувањето на времето до појавата на првите скелетни компликации и е потенцијално нова тераписка опција за пациентите со коскени метастази од хормонски резистентниот рак на простатата.

Denosumab може да ја намали концентрацијата на серумски калциум, особено кај пациентите со оштетена бубрежна функција. Заморот е најчесто пријавуван несакан ефект. Другите несакани ефекти на двата лека (denosumab и золедронична киселина) биле гадење, диспнеа и дијареа.