• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Терапија по стадиуми - Лист 3 PDF Печати
Недела, 20 Јули 2008 19:52
Индекс на артикл
Терапија по стадиуми
Зрачна терапија
Цитостатска терапија
Рекурентен анален карцином
Сите страници

Цитостатска терапија

Цитостатски режими: митомицин – 5-флуороурацил (GIFUA)

  • 1 ден Mitomycin 10 mg/m2 i.v. ден 1,
  • 1 до 5 ден 5-Fluorouracil 750 mg/m2, i.v. (24-часовна континуирана инфузија)
  • 1 ден Mitomycin 10 mg/m2 i.v. ден 1,
  • 1 до 4 ден 5-Fluorouracil 1000 mg/m2, i.v. (24-часовна континуирана инфузија)

Хемотерапијата се применува конкомитантно, со радиотерапијата во тек на првата и петтата недела на зрачниот третман, но при администрирањето на цитостатската терапија, во текот на петтата недела се аплицира само 5-fluorouracil.

По завршувањето на радиохемотерапискиот третман, лекувањето се продолжува со хемотерапија:

  • 1 ден Cisplatin 100 mg/m2 интравенска инфузија во траење од еден час,
  • 1-4 ден 5-Fluorouracil 1000 mg/m2 (22 -часовна континуирана инфузија).

Циклусот се повторува на секоја 10, 14 и 18 неделa