• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Новости од областа на канцерот
Според СЗО, алкохолот е одговорен за приближно 4% од сите смртни случаи во светот

Според Светската здравствена организација (СЗО), алкохолот е одговорен за повеќе смртни случаи отколку сидата, туберкулозата, или насилството, приближно за околу 4% од сите смртни случаи во светот.

Зголемувањето на приходите на жителите во густо населените земји на Азија и Африка, вклучувајќи ги Индија и Јужна Африка, доведе до зголемување на глобалната консумација на алкохол.

Се проценува дека секоја година поради консумирање на алкохол во светот умираат околу 2,5 милиони луѓе.

Пиењето алкохол е опасно особено за младите луѓе и алкохолот е водечки фактор на ризик за смрт кај мажите на возраст од 15-59 години.

Епидемиолошките истражувања покажале поврзаност помеѓу алкохолот и ракот, која зависела од дозата на консумираниот алкохол. Колку се зголемува консумацијата на алкохол, толку се зголемува и ризикот за одредени карциноми.

Најјака поврзаност меѓу алкохолот и ракот се забележува кај карциномите на горниот дигестивен тракт, вклучувајќи го ракот на хранопроводникот, устата, гркланот и голтникот.

Тешките хронични алкохоличари имаат повисока инциденца на рак на хранопроводник, во споредба со општата популација. Ризикот за развој на рак во овој дел од системот за варење се зголемува со зголемувањето на консумацијата на алкохолот.

Долготрајното, интензивно пиење на алкохол, во многу случаи, е поврзано со примарниот рак на црниот дроб. Сепак, цирозата е таа за која се смета дека го индуцира ракот, било да е предизвикана од алкохол, или од некоја друга причина.

Хроничното консумирање на алкохолот е поврзано со мало зголемување на ризикот (10%), кај жените за рак на дојка. Према истражувањата, ризикот расте како што се зголемува количината и траењето на консумирањето на алкохол. Други студии не нашле таква поврзаност.

Епидемиолошките студии откриле мала, но сигурна поврзаност помеѓу консумацијата на алкохолот и колоректалниот карцином. Механизмот, со кој алкохолот го зголемува ризикот за рак на дебелото црево и ректумот, денес сеуште не е откриен, и покрај големиот број на спроведени студии.

 

Најчитани наслови