• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Ординација
Скрининг (редовни рутински контроли) за рак на дебело црево Печати

Скринингот за ракот на дебелото црево може да ви го спаси животот. Со скрининг може да се спречи или рано открие ракот на дебелото црево. Скрининг тестовите ги окриваат полипите, кои може да преминат во рак. Со нивно навремено остранување се спречува развојот на ракот на дебелото црево. Со скрининг тестовите се открива и раниот рак на дебелото црево, кога и излекувањето е успешно.

Скринингот за ракот на дебелото црево може да ви го спаси животот. Со скрининг може да се спречи или рано открие ракот на дебелото црево. Скрининг тестовите ги окриваат полипите, кои може да преминат во рак. Со нивно навремено остранување се спречува развојот на ракот на дебелото црево. Со скрининг тестовите се открива и раниот рак на дебелото црево, кога и излекувањето е успешно.

Ако сте со просечен ризик од КРК, т.е. немате фамилијарна историја на болеста, започнете со редовен скрининг на 50-годишна возраст. Ако имате повисок ризик за колоректален карцином (позитивна фамилијарна историја на болеста, наследен синдром на колоректален карцином), започнете со редовен скрининг порано.

Скринингот спасува многу животи.

Користете го овој водич за да ви помогне да дискутирате со вашиот лекар за скрининг опциите. Земете ги во предвид следниве скрининг препораки:

Скрининг интервали за тестови кои ги откриваат преканцерзните полипи и ракот

  • Колоноскопија: Секои 10 години.
  • Виртуелна колоноскопија (КТ колонографија): Секои 5 години.
  • Флексибилна сигмоидископија: Секои 3- 5 години.
  • Двојно контрастна бариумова клизма: Секои 5 години.
  • Дигитален ректален преглед: Секои 3 години.

Скрининг интервали за тестовите кои го откриваат ракот на КРК

  • Тест за окултно (невидливо) крвавење во изметот (англ. FOBT): еднаш годишно.
  • Фекален имунохемиски тест (англ. FIT): еднаш годишно.
  • ДНА тест (sDNA) на изметот: Консултирај се со својот лекар!

Кога ќе се открие абнормалност при виртуелната колоноскопија или двојно контрастната бариумова клизма, како и кога FOBT, FIT или sDNA тестот е позитивен, треба да се направи колоноскопија со биоспија.