• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size
Видови на тумори
Третмански опции Печати
 • Немеланомски карциноми
  Терапијата на ракот на кожата ја врши лекар-специјалист, по дефинитивно поставената патохистолошка дијагноза.

  повеќе
   
 • Малиген меланом
  По поставувањето на патохистолошката дијагноза на малигни меланом, за да се спроведе адекватна терапија, потребно е да се одреди стадиумот на болеста. Ова е многу важно, бидејќи различни стадиуми и различно се лекуваат.

  повеќе