• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Ординација
Селен и цинк за заштита на кожата Печати

Селен

Според резултатите од бројни клинички студии, селенот игра клучна улога во превенцијата на кожниот карцином. Селенот, било да се зема во вид на суплементи или да се нанесува со креми за сончање, тој ја штити кожата од штетното УВ зрачење. Тој го намалува ризикот од настанување на црвенило и изгоретини, при подолго изложување на сонце.

Препораките за дневниот внес на селен, со цел да се заштити кожата во летниот период, се различни и се движат од 50 до 100 микрограма селен дневно. Сепак, треба да се има на ум дека селенот во високи дози е токсичен, поради што, не се препорачуваат повисоки дози од препишаните.

Цинк

Цинкот е составен дел на бројни ензими, а во најголеми концентрации е присутен во деловите каде има пролиферација на клетките, на пример, на местата на заздравувањето на раната. Се смета дела цинкот игра важна улога во репарирањето на оштетувањата настанати во кожата. Внесувањето на суплементи на цинк може да делува поволно при изгоретини, екцеми, псоријаза и кожни алергии.

Освен што учествува во репарирањето на оштетената кожа, цинкот делува поволно и на косата. Тој го забрзува растот на косата и може да го намали нејзиното опаѓање и пукање.