• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Дијагностички постапки Печати
Индекс на артикл
Дијагностички постапки
Мамографија
Ехотомографскиот преглед
Биопсија
Иглена Биопсија
Други прегледи
Сите страници

За поставување на дијагноза на рак на дојка потребно е да се направат првични и дополнителни дијагностички постапки.

Првични дијагностички постапки се: анамнеза на болеста и физикален преглед од страна на лекар, специјалист-онколог.

Прегледот започнува со разговор со пациентката. Лекарот зема детални податоци за присутните симптоми и знаци на болеста, за постоењето на минати заболувања, податоци за менструалниот циклус, за бројот на родени деца и абортуси (спонтани или намерни), за постоење на фамилијарна историја на ракот на дојката и слично.

Физикалниот преглед опфаќа пред се инспекција на дојките и палпација.

Искусниот лекар со инспекција и палпација може да даде информација за промени во дојката, по што следат и дополнителни дијагностички испитувања.

Со инспекција може да се открие промена во формата и големината на дојката, асиметрија, промени во брадавката (вовлекување на брадавката), секреција од брадавката, промена на кожата на дојката, како што е кожа во вид на кора од портокал („peau d`orange“), локално црвенило и ранички на кожата, оток итн.

Сите овие промени може да дадат соменевање за евентуално постоење на тумор во дојката и бараат понатамошни дополнителни дијагностички испитувања, со цел да се постави точна дијагноза.

Со физикалниот преглед, лекарот може да го напипа туморот во дојката, да ја одреди неговата локализација, големина, конзистенција, подвижност во однос на кожата, на подлогата и на околното ткиво. При физикалниот преглед, покрај преглед на дојките, треба да се прегледаат и достапните регионални лимфни јазли, како оние во пазувата и над и под клучните коски (аксиларни, супра и инфраклавикуларни лимфни јазли).

По клиничкиот преглед, доколку лекарот се посомнева за постоење на рак на дојката, следуваат и други испитувања.

Лабораториски испитувања

Иницијалните испитувања вклучуваат: комплетна крвна слика, седиментација, биохемиски анализи на крвта (хепатални проби, алкална и кисела фосфатаза, калциум во крвта) и испитување на туморски маркери во серумот (MCA, СЕА и СА15-3).

Потоа следат и другите дијагностички методи:

  • мамографија,
  • ехотомографија на дојките,
  • биопсија на промената во дојката,
  • други дополнителни испитувања за утврдување на проширеноста на ракот на дојката и одредување на стадиумот на болеста.