• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Превенција и скрининг - Лист 3 Печати
Индекс на артикл
Превенција и скрининг
Скрининг
Самопреглед на дојките
Начин на изведување самопреглед
Сите страници

Самопреглед на дојките

За разлика од другите малигни заболувања, кои се скриени во телото, ракот на дојката може да се открие со самопреглед. Со самопреглед, во околу 90-98% од случаите жената сама ја открива промената, но за жал тоа е обично кога туморот е веќе поголем од 2 см во пречник и е веќе напреднат.

Наједноставен начин за рано откривање на било какви промени на дојките е прегледот кој секоја, претходно добро обучена жена сама ќе го изведе на своите дојки. Секоја жена најдобро го познава своето тело и најрано ќе забележи било каква промена на своите дојки.

Самопрегледот е најефтина, наједноставна, најбезбедна, а воедно и најефикасна скрининг метода.

Секоја жена, по 20 годишна возраст, би требало сама да ги прегледа дојките еднаш месечно.

При секој самопреглед на дојките мора да внимава на неколку важни моменти:

Време кога се изведува самопреглед.

Самопрегледот на дојките треба да го изведете во периодот од петтиот до десеттиот ден по почетокот на менструацијата. Причината е што во овој период постои хормонска стабилност на женските полови хормони и нивното влијание врз структурата на дојките тогаш е најмало.

Жените во менопауза треба сами да си одредат еден ден во месецот за самопреглед и да по можност, секогаш да ги прегледуваат своите дојки истиот ден.

Самопрегледот треба да го изведувате редовно секој месец и истиот трае околу 10 минути.

Какви промени се бараат при самопрегледот

При самопрегледот, жената треба да се обрне внимание на следниве промени:

  • промена во обликот или големината на дојката,
  • набораност на кожата,
  • тврдина во дојката,
  • исцедок од брадавката на дојката (гној, крв, млеко),
  • вовлекување на брадавката,
  • црвенило околу брадавката,
  • раничка на кожата на дојката,
  • отечена жлезда во пазувата.