• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Превенција и скрининг Печати
Индекс на артикл
Превенција и скрининг
Скрининг
Самопреглед на дојките
Начин на изведување самопреглед
Сите страници

Превенција

Бидејќи не се познати причините за појава на ракот на дојка, не е можно да се спроведе и адекватна превенција. Примарната превенција има за цел да ја спречи појавата на болеста преку откривање на факторите кои директно се етиолошки, или индиректно го зголемуваат ризикот за појава на ракот. Како фактори на ризик ги спомнавме: полот, возраста, менструалната историја, репродуктивната историја, лична и фамилијарна историја за ракот на дојката, диететски навики и друго.

На многу од овие фактори на ризик, не можеме да влијаеме, како што се: возраста, полот, генетската предиспозиција, но може да влијаеме на начинот на живеењето и на исхраната.

Здравата исхрана, која подразбира внес на големи количини на овошје и зеленчук во исхраната, а помалку внесување на масна храна, посебно од животинско потекло, го намалува ризикот од малигни заболувања.

Прекумерна тежина е поврзана со зголемен ризик за канцер и кај мажите и кај жените. Според ова, фокусирање на намалување на телесната тежина претставува значајна превентива во борба и против ракот на дојката.

Редовна физичка активност ја подобрува општата здравствена состојба, го зајакнува инуниот систем.

Секундарната превенција е откривање (дијагноза) на ракот на дојката во раната фаза на неговиот развој, односно во претклиничкатѕа и рана клиничка фаза.