• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Болка
Комплементарни третмани за болка - Лист 8 Печати
Индекс на артикл
Комплементарни третмани за болка
Акупунктура
Акупресура
Биофидбек
Дистракција
Топло и Ладно
Создавање на слики
Медитација
Бихејвиорална терапија
Сите страници

Медитација

Многу значајна техника за надминување на стресот, а со тоа и на болката е медитацијата. Медитацијата е поврзана со релаксацијата, која е нејзин нераскинлив основен дел.

Поимот медитација произлегува од латинскиот збор „meditatio“, што значи „сосредеточеност“.

Со медитацијата е остварена стабилност на телото, забавен е ритамот на дишењето, а свеста е сосредоточена на една точка. Во таа состојба индивидуата е оддалечена од вообичаената активност на својот дух и од сите сеќавања независно од дразбите од надворешниот свет, како и од потсвесните димензии. Со медитацијата може да се сознае вистината на нештата, со повлекување од надворешниот свет.

Медитацијата може да помогне во намалувањето на болката.

Во целата филозофија на Истокот на медитацијата и се дава многу големо значење.