• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Болка
Неуростимулирачки процедури - Лист 3 Печати
Индекс на артикл
Неуростимулирачки процедури
Хемиска неуромодулација
Несакани ефекти
Сите страници

Несакани ефекти

Во ретки случаи се јавува надразнување на кожата, и црвенило под електродите. Сериозни несакани ефекти досега не се регистрирани.

Број на сеанси

Бројот на сеанси кои ќе треба да се изведат зависи од индивидуалната состојба на секој пациент како и одговорот на терапијата. Една сеанса обично не доведува до отстранување на болката. Терапијата обично започнува со пет сесии неделно, наредната недела три третмани. Обично се потребни 16 до 20 сесии.

Подготовка за биоелектрична терапија

Потребна е претходна консултација со лекар доколку пациентот зема инсулин или лекови против згрутчување на крвта.

Можно е од пациентот да се бара да биде гладен пред изведувањето на процедурата, и да има придружник кој ќе го врати дома. Пациентот на смее да вози сам, особено по првите сеанси.

ТЕНС и Електротермална терапија

Електричната нервна стимулација и електротермалната терапија се употребуваат за намалување на болка предизвикана од различни состојби, на пример болка во грбот. Транскутаната (преку кожата) електрична стимулација обезбедува краткотрајно намалување на болката и е најчесто употребувана форма на третман со електрична стимулација.

ТЕНС (Транс кутана ( кутана-кожна) електрична стимулација)

ТЕНС се изведува со направа која содржи мала батерија која произведува ниско-волтажна електрична струја и ја пренесува низ кожата преку електроди сместени близу до болниот дел од телото. Овој електрицитет од електродите ги стимулира нервите во зафатената болна област и праќа сигнали до мозокот кои ја маскираат перцепцијата за болка. ТЕНС е безболна метода и е докажана во терапија на болка.