• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Терапија по стадиуми - Лист 5 Печати
Индекс на артикл
Терапија по стадиуми
Стадиум II
Стадиум III
Стадиум IV
Рекурентен карцином
Сите страници

Рекурентен карцином на пенис

Локалната рекуренца може да се лекува со хируршки третман или со радиотерапија.

  • Пациентите кај кои се јавила локална рекуренца, по иницијалниот третман со радиотерапија, често се третираат со спасувачка ампутација на пенисот.
  • Пациентите со лимфонодална рекуренца, кои не можат да се контролираат со локален пристап, се погодни да се вклучат во постојните клинички студии.