• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Терапија по стадиуми - Лист 3 PDF Печати
Четврток, 26 Јуни 2008 08:22
Индекс на артикл
Терапија по стадиуми
Стадиум II
Стадиум III
Стадиум IV
Рекурентен тумор
Сите страници

Стадиум III

(T1, N1, M0 | T2, N1, M0 | T3, N0, M0 | T3, N1, M0 | T3a, N0, M0 | T3a, N1, M0 | T3b, N0, M0 | T3b, N1, M0 | T3c, N0, M0 | T3c, N1, M0)

Стандардни тераписки модалитети:

  1. Радикална нефректомија е стандардна тераписка опција. За туморите Т3b, се спроведува радикална нефректомија со ресекција на реналната вена и доколку е потребно, ресекција и на вена кава. За туморите со кое било Т, N1-3, M0 стандардна тераписка опција е радикална нефректомија со лимфонодална дисекција
  2. Предоперативна емболизација со радикална нефректомија
  3. Екстерна радиотерапија (како палијативна метода)
  4. Туморска емболизација (како палијативна метода)
  5. Палијативна нефректомија
  6. Предоперативна или постоперативна екстерна радиотерапија и радикална не- фректомија.