• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Терапија по стадиуми - Лист 2 PDF Печати
Четврток, 26 Јуни 2008 08:22
Индекс на артикл
Терапија по стадиуми
Стадиум II
Стадиум III
Стадиум IV
Рекурентен тумор
Сите страници

Стадиум II

(T2, N0, M0)

Стандардни тераписки модалитети:

  1. Радикална нефректомија со регионална лимфонодална дисекција е стандардна
  2. терапија кај неметастатски тумор на бубрегот
  3. Нефректомија со екстерна радиотерапија (предоперативна или постоперативна)
  4. Парцијална нефректомија (кај селектирани пациенти)
  5. Екстерна радиотерапија (како палијативна метода)
  6. Артериска емболизација (како палијативна метода)