• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Ординација
Адоптивна имунотерапија во третманот на некои видови на рак Печати

Пасивната имунотерапија со TIL и LAK-клетките се вика адоптивна имунотерапија.

Адоптивна имунотерапија претставува внесување на лимфоцити со антитуморска активност на домаќинот-носител на туморот.

Лимфоцитите претходно стимулирани со интерлеукин-2 ги зголемуваат своите цитотоксични ефекти и стануваат способни да лизираат свежи туморски клетки.

TIL се изолирани од повеќе видови на тумори кај човекот. Во комбинација со интерлеукин-2 се користени во третманот на метастатски меланом, со објективен одговор на терапијата од 27%-35%.

Способноста на TIL да се акумулираат во туморот е искористена за нивно генетско менување, со цел да се зголеми антитуморската активност. Така со трансдукција на TIL со ген на неомицин-фосфортрансферазата при напреднат меланом, или со ген на факторот за туморска некроза, започна ерата на новиот вид на биолошка терапија – терапија со гени.

Прв трансфер на гени кај човекот е изведен во 19878 година во Националниот институт за рак во САД.