• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Болка
Типови на болка - Висцерална, неуропатска и фантомска болка Печати
Индекс на артикл
Типови на болка
Типови на болка према изворот на болката
Висцерална, неуропатска и фантомска болка
Сите страници

Висцерална болка

Висцерална болка е болка која доаѓа од внатрешните органи како: срцето, белите дробови, системот за варење и урогениталниот систем. Висцералните ноциоцептори се лоцирани во внатрешноста на телото и во обвивките на органите. Распоредот на овие рецептори за болка е уште поредок во однос на соматските рецептори. Малата густина на рецепторите во висцералните органи, ја прави оваа болка слабо локализирана. Висцералната болка е последица на индиректното надразнување на ноцицепторите со растегнувањето, исхемијата, хипооксијата и воспалението. Таа може да се пренесе во површинските структури, како што се мускулите или кожата (болки во грбот поради карцином на панкреасот). Според тоа, висцералната болка е предизвикана со активација на рецепторите за болка од присутната инфламација, компресија, екстензија или растегнување на торакалниот, абдоминалната или карличната висцера. Чести причини за висцерална болка ја вклучуваат карциномот на панкреасот и метастазите во абдоменот. Висцералната ноцицепторна болка е обично послабо локализирана, повеќе дифузна, а по карактер е често во вид на болни грчеви или обично се опишува како чувство на длабоко притискање. Најчесто е многу силна, тешко се поднесува и обично го активира целиот автономен нервен систем, предизвикувајќи брзо чукање на срцето, брзо дишење, потење, но и страв и паника.

Заклучок
  • Болка во висцералните органи: срце, бели дробови, органите за варење и органите на урогенителниот систем.
  • Последица е на индиректното надразнување на ноцицепторите, со растегнувањето, исхемијата, хипооксијата и воспалението.
  • Малата густина на рецепторите во висцералните органи ја прават оваа болка слабо локализирана.
  • Може да се пренесе на површинските структури како што се мускулите и кожата (пример: болка во грбот поради присутен карцином на панкреасот).

 

Невропатска болка

Невропатската болка е предизвикана од оштетување на нервниот систем, било како резултат на туморската компресија на нервите или рбетниот мозок, или поради инфилтација на нервите или рбетниот мозок од страна на туморот. Исто така, невропатксата болка може да се јави како последица на хемиското оштетување на нервниот систем, кое може да биде последица од третманот на карциномот (хемотерапија, радиотерапија, хирургија). Невропатската болка е многу јака и по својот карактер обично е во вид на жарење, прободи, трнење, штипење,а понекогаш може да биде предизвикана и само од лесен допир. Туморите кои лежат и притискаат на нервните структури се смета дека се причина за изразито јаката болка кај пациентите со карцином. Невропатската болка во однос на локализацијата е т.н.пренесена болка, бидејќи причината за болката е на друго место од местото каде се чувствува болката.

Заклучок
  • Невропатската болка е последица на компресија или директна инфилтрација на периферните нерви со туморот.
  • Може да ја предизвика немотерапијата или радиотерапијата или хируршкиот третман.
  • Тоа е жаречка, пробивна болка.

 

Фантомска болка

Фантомска болка е чувството на болка во екстремитетот (рака или нога) кој е оперативно отстранет. Оваа појава се јавува речиси исклучиво кај пациенти кај кои е ампутиран екстремитетот (пример при оперативно отстранување на екстермитетот поради примарен коскен тумор-остеосарком) или кај пациенти со квадриплегија (парализа на сите екстремитети).

Малигната болка најчесто е ноцицептивна болка (64%), а може да биде мешана болка (31%) и невропатска болка (5%).