• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size
Видови на тумори
Причини и фактори на ризик за рак на мочен меур (bladder cancer) PDF Печати
Среда, 11 Јуни 2008 05:28
Индекс на артикл
Причини и фактори на ризик за рак на мочен меур (bladder cancer)
Страна 2
Страна 3
Сите страници

Како и за сите други карциноми кои се јавуваат кај луѓето, така и за ракот на мочниот меур  (bladder cancer, carcinoma vesicae urinariae), причините за неговото јавување не се познати.

Сеуште неможе да се објасни зошто некои луѓе заболуваат, а други не.

Сепак, некои лица имаат поголем ризик да заболат од оваа болест. Постојат одредени фактори на ризик кои ја зголемуваат можноста од појава на оваа болест кај некои луѓе. Некои фактори, како што се пушењето, исхраната, изложеноста на хемиски канцерогени супстанции, животната средина (град, село) можат да се контролираат и со тоа да се намали ризикот од настанување на карциномот.

Но, други фактори како што се возраста, полот, расата, генетската предиспозиција (присутна позитивна фамилијарна анамнеза) не може да се изменат и не може да се влијае на нив.

Присуството на фактор на ризик, па дури и повеќе фактори, не значи и сигурно појавување на ова малигно заболување. Многу лица, кои имаат некои од факторите на ризик, нема и да за¬болат од карцином на мочниот меур. Од друга страна, пак, често заболуваат и лица кои немаат ниту еден од овие фактори на ризик.

Постојат повеќе фактори на ризик за настанување на карциномот на мочниот меур.

Фактори на ризик

Фактори на ризик поврзани со начинот на живеење и животните навики:

 • Пушење
 • Исхрана
 • Одделни занимања (фактори од работната средина во канцерогенезата-хемиски канцерогени)
 • Животна средина

Други фактори на ризик

 • Возраст.
 • Пол.
 • Раса.
 • Вирусни заболувања.
 • Паразитни заболувања.
 • Хронични иритации и инфламации.
 • Калкулоза (каменчиња) во мочниот меур, бубрежната карлица и уретерите.
 • Ендемска нефропатија.
 • Генетска и имунолошка предиспозиција.
 • Историја за претходен карцином на мочниот меур.
 • Вродени малформации (дефекти).