• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size
Мочен меур
 • Причини и ризик фактори
  Информација за причините и факторите на ризик за настанување на ракот на мочниот меур.
 • Превенција и скрининг
  Информација за превенцијата и скрининг процедурите за раното откривање на ракот на мочниот меур.
 • Симптоми и знаци
  Запознајте се со раните и касните симптоми и знаци на ракот на мочниот меур.
 • Дијагностички постапки
  Информација за дијагностичките постапки, вклучувајќи ги аналниот преглед, испитувањето на тумор маркерите, биопсијата и други дополнителни дијагностички процедури за поставување на точна дијагноза на ракот на мочниот меур и одредување на стадиумот на болеста.
 • Третмански опции
  Третманските опции, вклучувајќи ги: хируршкиот третман, радиотерапијата, хормонотерапијата, хемотерапијата и другите дополнителни расположиви третмани.
 • Следење по третман
  Информација за следењето на пациентот по завршувањето на лекувањето и основните дијагностички постапки и тестови кои се изведуваат во текот на следењето на болеста.