• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Леукемија Печати
Индекс на артикл
Леукемија
Типови на леукемија
Симптоми и знаци
Третман на леукемија
Сите страници

Секоја година, во САД се дијагностицираат околу 27 000 нови случаи на леукемија кај возрасните и околу 2000 нови случаи на леукемија кај децата.

Што е леукемија?

Леукемијата е вид на рак. Под рак се подразбираат повеќе од 100 заболувања кои имаат две битни заеднички карактеристики. Првата карактеристика е да одредени клетки на телото стануваат абнормални, а другата карактеристика е да организмот продолжува да произведува голем број на вакви клетки.

Леукемијата е карцином на крвните клетки т.е таа е карцином на белите крвни клетки. Леукемиите го попречуваат нормалното создавање на крвните клетки во коскенатасрцевина. Тоа доведува до цитопенија (намален број на крвни клетки во крвта) со соодветни знаци и симптоми: леукопенија и неутропенија (намален број на бели крвни зрнца, што доведува до инфекции), тромбоцитопенија (намален број на крвни плочки со склоност кон крвавење), анемија (намален број на црвени крвни зрнца со недоволен дотур на кислород до ткивата).

Лимфаденопатија (зголемени лимфни јазли), хепатомегалија (зголемен црн дроб), спленомегалија (зголемена слезенка) и локализирани тумори можат да се видат како кај лимфомите, исто така, и кај леукемиите (во зависност од поттипот).

Исто таа присутни се и некои општи симптоми и знаци како: слабост, замор, треска, губиток на апетит и телесна тежина и други.

За да ја разбереме леукемијата, треба да ги знаеме нормалните крвни клетки и што се случува во нив, кога се развива леукемијата.

Нормални крвни клетки

Крвта е изградена од течност-плазма и три вида на клетки. Секоја од тие клетки има свои посебни функции.

Белите крвни зрнаца (леукоцити) помагаат во одбрана на организмот од инфекции и други болести. Леукоцитите се создаваат во коскената срцевина (мекиот дел во средината на коскaта). Нивната примарна улога е да се борат против инфекција.

Кај лица со леукемија, коскената срцевина произведува голем број на абнормални леукоцити, кои ги потиснуваат нормалните крвни клетки. Тоа ги отежнува функциите на крвта. Нема доволно нормални бели клетки, за борба против инфекциите.

Црвените крвни зрнца (еритроцити) го пренесуваат кислородот од белите дробови до сите ткива и органи во телото, а го исфрлаат јаглеродниот диоксид од ткивата до белите дробови, а преку нив надвор од телото. Тие ја даваат и црвената боја на крвта.

Крвните плочки (тромбоцити) имаат улога во згрутчувањето на крвта и го контролираат крварењето. Бидејќи при леукемија е пореметено и создавањето на крвните плочки (тромбоцитите), пациентите имаат крварења по кожата и во внатрешните органи.

Леукемијата започнува во коскената срцевина, па затоа често се нарекува рак на коскената срцевина.Често, во народот е позната како рак на крвта.

Крвните клетки настануваат во коскената срцевина. Незрелите клетки се нарекуваат бласти. Некои од нив созреваат во коскената срцевина, додека пак други патуваат и созреваат во други делови на телото.

Нормално, крвните клетки се создаваат контролирано, зависно од тоа колку му се потребни на организмот. Овој процес помага во одржување на здравјето.

Леукемијата од коскената срцевина може да се прошири во другите делови на организмот. Не постои специјален тест со кој може рано да се открие леукемија.

Абнормални крвни клетки кај леукемијата

Кога се развива леукемијата, телото произедува голем број на абнормални крвни клетки. Кај повеќето леукемии се јавува абнормалност на белите крвни зрнца, кои изгледаат поинаку од нормалните и не функционираат правилно.